Rio Shirac

  • Country: Peru
  • Lat: -7.4
  • Long: -78.0166667
  • Type: stream